Letní táborové školy 2013

zuzka

:

AsociaceVzdělávání – připravujemeLTŠ

Vážení vedoucí, vážení instruktoři, zde jsou aktuální termíny obou letních táborových škol.

Na webu se během týdne objeví nová přihláška, kterou zašlete v případě zájmu na níže uvedené adresy – podle toho, kterou školu si vyberete.

 

Letní táborová škola ve Sloupu 2013

Termín konání: 18.–24. 8. 2013
Místo konání: Sloup v Čechách
Věk: 16-19 let
 

Cena: Zašlete-li vyplněnou přihlášku do konce března, pak Vás prosíme o úhradu 900 Kč do konce dubna. Přihlásíte-li se později, cena táborové školy splatná do konce června je 1000 Kč.
 Způsob platby: částku 900 Kč (pro pozdější zájemce 1000 Kč) pošlete na asociační účet 164456389/0800 pod variabilním symbolem číslo oddílu+170.
 

Kontaktní osoba: Zdeněk Šmída
Kontakt: Zdeněk Šmída, Slovanka 1350, Česká Lípa, 470 01
E-mail: zdenek.smida@centrum.cz
Telefon: 775 975 713

 

Letní táborová škola na Polaně 2013

Termín konání: 25.-31.8.2013

Místo konání: Polana
Věk: 16-19 let

Cena: Zašlete-li vyplněnou přihlášku do konce března, pak Vás prosíme o úhradu 900 Kč do konce dubna. Přihlásíte-li se později, cena táborové školy splatná do konce června je 1000 Kč.
Způsob platby: částku 900 Kč (pro pozdější zájemce 1000 Kč) pošlete na asociační účet 164456389/0800 pod variabilním symbolem číslo oddílu+170.

Kontaktní osoba: Ivo Skoček
Kontakt: Ivo Skoček, Křižná  588, Valašské Meziříčí
E-mail:skocek@seznam.cz
Telefon: 737 373 033

 

(za)