Jak se přihlásit?

Níže nalezneš jednoduchý postup, jak se přihlásit na letní táborovou školu Asociace TOM.

  1. Zjisti si, zda splňuješ všechny podmínky, které pro jednotlivé LTŠ platí:
  • věk - 16 - 19 let
  • členství - jsi členem turistického oddílu mládeže (TOM)?
  • zájem o práci v TOM - máš upřímný zájem stát se v budoucnosti instruktorem či vedoucím?
  1. Společně s vedoucím tvého oddílu vyplňte elektronickou přihlášku - Zájemce musí přihlásit vedoucí oddílu, který nese odpovědnost za výběr perspektivních a pro budoucnost oddílu vhodných lidí. Přihlášku najdete v elektronické evidenci v sekci OSTATNÍ SLUŽBY.
  2. Zaplať ještě poplatek na na asociační účet 164456389/0800 pod variabilním symbolem číslo oddílu+170.
  3. a je HOTOVO! =)

Vedoucí LTŠ ti následně potvrdí, zda jsi mezi účastníky nebo náhradníky a na začátku prázdnin ti pošle podrobné instrukce.

A je tu nějaké to POZOR!

  • táborová škola trvá zhruba týden, předčasné odjezdy, jakož i pozdější nástupy nejsou žádoucí, narušují nám totiž celkový chod LTŠ. Tak prosím, pokud nechceš, aby se vedoucí museli hned od začátku na tebe mračit, zkus to respektovat.
  • z jednoho oddílu se mohou přihlásit nejvýše tři tomíci

Důležité upozornění - přihlášku vyplňují pouze vedoucí oddílů.