Termíny

Letní táborové školy jsou určeny pro dospívající mladé tomíky, kteří prožili nějakou dobu se svým oddílem a chtěli by v něm nadále pracovat jako instruktoři a vedoucí. Přihlásit svého instruktora na táborovou školu musí vedoucí oddílu.

Týdenní pobyt na LTŠ pomůže jejím absolventům se zodpovězením několika otázek:

Oddíl je parta! Umím s takovou partou komunikovat, umím se v ní orientovat, umím ji řídit?

V oddíle nesmí být nuda! Své mladší kamarády musím umět zaujmout, pobavit, motivovat k práci pro celek. Mám na to dost nápadů, podnětů a sil?

Oddíl, to je také řád, odpovědnost a systém! Dodržím dané slovo? Mám špetku organizačního talentu?

Letní táborová škola v roce 2022 proběhne určitě ve Sloupu v Čechách v termínu 20. - 27.8.2022. Pokud se najde organizátor, tak se uskuteční i druhá LTŠ - na Polaně v Beskydech (termín zatím není známý). Přednost budou mít účastníci, kterým byla LTŠ v roce 2021 zrušena.

LTŠ je určena pro nadějné vedoucí ve věku 16 - 19 let, kteří se během náročného týdne seznámí například se základy psychologie dětského kolektivu, zásadami pořádání etapových, celoročních, prožitkových, sportovních a dalších her, přejdou hřeben Malé Fatry, vyzkouší si lanové lávky, naučí se základy fotografování, natáčení videa, nakouknou pod pokličku vedení oddílového účetnictví a co je možná nejdůležitější, potkají kamarády ve svém věku se stejným koníčkem, který přináší radosti i starosti a ty budou moct sdílet, potkávat se, inspirovat či dokonce přenášet do svých oddílů. A to za to určitě stojí!

Vyplníte-li přihlášku do konce března, cena táborové školy je 900 Kč (platba do konce dubna). Přihlásíte-li se později, cena táborové školy je 1000 Kč. Částku pošlete na asociační účet 164456389/0800 pod variabilním symbolem číslo oddílu+170. Z jednoho oddílu je možno přihlásit maximálně 3 členy.

Podrobné informace o průběhu táborové školy dostanou přihlášení účastníci do konce školního roku.

Zájemce musí přihlásit vedoucí oddílu, který nese odpovědnost za výběr perspektivních a pro budoucnost oddílu vhodných lidí. Přihlášku najdete v elektronické evidenci v sekci OSTATNÍ SLUŽBY.

Kontakt: Zdeněk Šmída, email: zdenek.smida@gmail.com, tel: 775 975 713