Termíny

Letní táborové školy jsou určeny pro dospívající mladé lidi, tomíky, kteří prožili nějakou dobu se svým oddílem a chtěli by v něm nadále pracovat jako instruktoři a vedoucí. Přihlásit svého instruktora na táborovou školu musí vedoucí oddílu.

Týdenní pobyt na LTŠ pomůže jejím absolventům se zodpovězením několika otázek:

Oddíl je parta! Umím s takovou partou komunikovat, umím se v ní orientovat, umím ji řídit?

V oddíle nesmí být nuda! Své mladší kamarády musím umět zaujmout, pobavit, motivovat k práci pro celek. Mám na to dost nápadů, podnětů a sil?

Oddíl, to je také řád, odpovědnost a systém! Dodržím dané slovo? Mám špetku organizačního talentu?

Letní táborová škola Asociace TOM ČR proběhne v roce 2020 ve Sloupu v Čechách v termínu 22.-29. 8. 2020. Je určena pro nadějné vedoucí ve věku 16 - 19 let, kteří se během náročného týdne seznámí například se základy psychologie dětského kolektivu, zásadami pořádání etapových, celoročních, prožitkových, sportovních a dalších her, vyzkouší si lanové lávky, základy práce s mapou, krátké šifrování po Sloupu a okolí, nakouknou pod pokličku vedení oddílového účetnictví, dostanou do ruky profesionální fotoaparát a do hlavy profesionální rady jak fotit, seznámí se s osobnostmi Ligy lesní moudrosti, kteří je naučí rozdělávat oheň bez sirek či postavit správně týpí, a co je možná nejdůležitější, potkají kamarády ve svém věku se stejným koníčkem, který přináší radosti i starosti a ty budou moct sdílet, potkávat se, inspirovat či dokonce přenášet do svých oddílů. A to za to určitě stojí!

Vyplníte-li tuto přihlášku do konce března, cena táborové školy je 900 Kč (platba do konce dubna). Přihlásíte-li se později, cena táborové školy je 1000 Kč. Částku pošlete na asociační účet 164456389/0800 pod variabilním symbolem číslo oddílu+170.

Podrobné informace o průběhu táborové školy dostanou přihlášení účastníci do konce školního roku.

Zájemce musí přihlásit vedoucí oddílu, který nese odpovědnost za výběr perspektivních a pro budoucnost oddílu vhodných lidí. Přihlášku najdete v elektronické evidenci v sekci OSTATNÍ SLUŽBY.

 

Kontakt: Zdeněk Šmída, zdenek.smida@gmail.com