Moravská letní táborová škola

Moravská táborová škola 2011 - Polana

V roce 2022 se moravská LTŠ uskuteční pod novým vedením Františka "Froda" Serbuse a Petra "Kosti" Šlapanského. Termín 22. - 28.8.2022. Místo základna Strážná nedaleko obce Lelekovice, poblíž Brna.

Dřívější moravská táborová škola byla realizována tak, jak píšeme níže.

Pokud by táborová škola byla věc, byla by to… nabíječka. Ale pořádná, žádná malá šmrdoška, ale festovní a spolehlivý zdroj energie pro instruktory a vedoucí dětských oddílů.

Už od začátku se snažíme účastníkům namíchat nezapomenutelnou směs zážitků, dovedností, znalostí a zábavy. Přednášky o legislativě, tábornickém vybavení, hrách, topografii, GPS, první pomoci v teorii i během praktických ukázek při různých simulovaných případech apod. Účastníci čichnou k filmovému řemeslu - od vymýšlení scénářů a režijních postupů až po střih a dabing, případně tvorbu rekvizit a loutek. Hodně chodíme. Při přechodu Malé Fatry nebo jiných padesátikilometrových výzvách si na dno sáhne každý první:).

Moravské táborové školy jsme začali pořádat v roce 2002. První v Oslovém v Beskydech, několikrát jsme využili malebnosti blízkého Slovenska v Bobrovci v Západních Tatrách. Většinou ale poznáváme krásu valašských kopců na asociační chalupě na Polaně.

Moravskou táborovou školou prošlo na pět stovek účastníků. Číslo ale není to nejpodstatnější. Je radostné, když potkám po nějakém čase frekventanty škol, jak se plnou vervou věnují práci s dětmi. To mi dává chuť a sílu připravit další ročník.

Naší táborovou školou za ty roky prošla celá řada výrazných osobností. Mladí instruktoři získali během týdne spoustu praktických dovedností i teoretických znalostí z nejrůznějších oborů. Utvrdili se v tom, že práce s dětmi v asociaci má smysl, potkali se se stejně smýšlejícími vrstevníky. Navzájem se inspirovali a podpořili ve svém směřování. 

Vždy byla důležitá parta organizátorů. V počátcích vedli táborové školy Jirka a Dita Homolkovi, Mojmír a Lída Nováčkovi, polárník Mirek Jakeš a Petr Ďoubalík. V současné době patří k tahounům naší eltéešky Wěrka a Jirka Krajčovi, Zdeňa Rolinc, parta bývalých účastníků z táborové školy z hradeckého oddílu Lvíčci a také vedoucí ze Zlatých šípů. Velké díky všem."

Ivo Skoček, TOM Zlaté šípy